Uczymy się udzielać pierwszej pomocy

Historie z życia pokazują że dziecku mogą przydarzyć się sytuacje trudne, w których nawet małe dziecko może udzielić pierwszej pomocy dorosłym.

Dlatego zaprosiliśmy do przedszkola pielęgniarki, które przeprowadziły zajęcia z pierwszej pomocy. Przedszkolaki uczyły się radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Uczyły się udzielania pierwszej pomocy, jak prawidłowo opatrzyć ranę, ćwiczyły numer telefonu do Centrum Powiadamiania Ratunkowego, poznały podstawowy sprzęt w wyposażeniu ratownika medycznego. Największym zainteresowaniem cieszyły się praktyczne ćwiczenia z fantomem. Dzieci z zainteresowaniem słuchały wskazówek prowadzących ćwiczenia. Spotkanie to miało na celu kształtowanie pozytywnych i bezpiecznych postaw oraz zapoznanie najmłodszych z podstawowymi czynnościami ratowniczymi w wypadku nieobecności osób dorosłych. Każdy z nas powinien wiedzieć jak ważne jest wprowadzenie tematyki pierwszej pomocy i oswajanie z nią najmłodszych. Szkolenie jest jednym z wielu działań przedszkola zawartych w programie "Bezpieczne Przedszkole".

Czytany 1101 razy