"Dziecięca KRAINA KREATYWNOŚCI" DKK (Kids of Creativity Land) to ogólnopolski program dla edukacji przedszkolnej. Autorem programu jest Mirela Nawrot. Program skierowany jest do przedszkoli realizujących ogólnopolski program „Optymistyczne Przedszkole”.