Witamy


   Przedszkole proponuje bogatą oferte zajęć dodatkowych. Zajęcia dostosowane są do możliwości, zainteresowań i potrzeb oraz oczekiwań rodziców.
 
 

klub małego ekologa


Rytmika


Jazda konna


Teatr


Gimnastyka korekcyjna


TenisRodzaj zajęć

Prowadzący
Termin
Uwagi
Rytmika
Monika Kurek

Wtorek i czwartek
12 .00 – 12.30

Rytmika prowadzona jest
dla wszystkich chętnych dzieci.
Celem zajęć jest pobudzenie
wybraźni muzycznej dziecka,
rowijanie poczucia rytmu, słuchu
muzycznego. Zachęcanie dzieci
 do improwizacji muzycznych.
Zajęcia korekcyjno
- komprensacyjne
Maria Zych

Poniedziałek i środa
12.30 - 13.00

Zajęcia te są dla dzieci u których
stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się
uniemożliwiające uzyskanie osiągnieć wynikających z podstawy
programowej dla danego etapu edukacyjnego.

logoterapia

Dorota Mazur

Środa
8.00 - 13.00

Zajęcia te prowadzi się dla dzieci
z zaburzeniami mowy, które
powodują zakłócenie komunikacji
językowej oraz utrudniają naukę.
Gimnastyka
korekcyjna

Edyta Bogacz

Wtorek i czwartek
14.00 – 14.30

Gimnastyka korekcyjna stosowana jest dla dzieci z powstałymi
odchyleniami rozwojowymi wad postawy.
Są dostosowane odpowiednio do rodzaju wady, wieku rozwoju biologicznego uczestnika zajęć

Lekcje j. angielskiego
Agnieszka Wdowiak

Środa i piątek
12.00 do 13.45 

 

Klub Małego Ekologa Joanna Łamacz

Poniedziałek i środa
14.30- 15.00

 

Celem tych zajęć jest  rozwijanie u dzieci  zainteresowań
środowiskiem przyrodniczym a także kształtowanie  postaw ekologicznych.
Podczas zajęć dzieci mają możliwość obserwowania ,badania ,eksperymentowania.
Zajęcia odbywają się w  bogato wyposażonym kąciku ekologicznym.

Zajęcia  z  jazdy konnej instruktorzy Stadniny
Koni w Żółkiewce

Wtorek i czwartek
10.30-12.30 

 

Dzieci uczą się jazdy konnej , poznają terminy jeździeckie
oraz podstawowe zasady opieki i   zachowywania  się przy koniu.
Dzieci dowożone są do stadniny busem pod opieką nauczycielek
Zajęcia teatralno –
artystyczne
Danuta Zbożeń

Środa  i piątek
14.00 -14.30

 

Zajęcia teatralno-artystyczne  to dobra  radosna zabawa podczas której
wykorzystywane są wszystkie środki wyrazu artystycznego .
Dzieci na tych zajęciach bawią się w teatr ,stają się aktorami,
przebierają się, gromadzą rekwizyty ,odgrywają różne role, przygotowują przedstawienia teatralne.

Zajęcia z komputerem

Agnieszka Zabijak

Piątek
14.30 – 15.00

W ramach zajęć dzieci zdobywają następujące umiejętności: włączanie i wyłączanie komputera,
posługiwanie się myszką, uruchamianie wybranych programów komputerowych,
posługiwanie się edytorem tekstu, rozwiązywanie wyznaczonych zadań edukacyjnych.

Religia

siostra zakonna

Czwartek
gr. III 12.30 – 13.00
 gr. IV 13.00 – 13.30