Dyrektor przedszkola
                                                                mgr Wiesława Górka


 

Grupa I "Misie"

Nasze Panie: Pani Danusia, Pani Ania, Pani Edytka

Oto my, najmłodsze przedszkolaki z "Misia Uszatka". Jesteśmy "Misie" małe, przedszkolaki wprost wspaniałe. Uśmiechnięte z nas maluchy, bardzo dzielne co dzień zuchy. Za mamą nie płaczemy, wesoło się bawimy. Malować, śpiewać, tańczyć i słuchać bajek lubimy.


 
Grupa II  "Tęczowe motylki"

Nasze Panie: Pani Agnieszka, Pani Edytka

My jesteśmy tęczowe "motylki". W naszym przedszkolu bawimy się przez wszystkie chwilki. Moc piosenek, wierszy poznajemy, smakowite kolorowe posiłki też jemy. W daleką podróż po kolorowych kartkach bajek codziennie się wybieramy, aby ich zaczarowany świat był la nas znany. Do pracy ochoczo się zabieramy, a Pani opowieści chętnie słuchamy. Śpiew, taniec, malowanie to dla nas radosne wyzwanie. W naszej grupie jest super!

 

 


 
Grupa III "Ekoludki"

Nasze Panie: Pani Marysia, Pani Asia

My zaś jesteśmy "Słoneczkami", uśmiechniętymi pięciolatkami. Piękną salę tutaj mamy z przeróżnymi kącikami, z których co dzień korzystamy: rysujemy, malujemy, wycinamy, tańczymy i śpiewamy, pięknych bajek też słuchamy ... Zajęć mamy więc bez liku ... Każdy z nas to przecież wie, - gdy Ekoludkami się zostaje, wtedy wszystko chce się wiedzieć, pięknie bajkę opowiedzieć, narysować, tańczyć, śpiewać, na nikogo się nie gniewać, znać zasady wychowania i przyrody szanowania. I my właśnie to robimy, świetnie przy tym się bawimy.

 

 

 

Grupa IV "Słoneczka"

Nasze Panie: Pani Basia, Pani Monika

My "Ekoludki" się nazywamy. Do przedszkola chętnie uczęszczamy i do wszystkich się uśmiechamy. Mamy książki, kredki, wycinanki i kolorowe gałganki. W zabawie zasady dobrego przedszkolaka przestrzegamy. Z pełnym optymizmem do nauki się zabieramy. Chcemy śpiewać, tańczyć i malować, aby się do szkoły dobrze przygotować.

 

 

 

 

 


 

KADRA PEDAGOGICZNA

   Kadrę pedagogiczną stanowią wykształceni i doświadczeni nauczyciele. Są to odpowiednio przygotowani refleksyjni i twórczy pedagodzy, osiągający wysokie efekty w pracy z dziećmi w zakresie rozwijania ich potencjalnych możliwości oraz rozbudzania ciekawości poznawczej.

Dyrektor przedszkola - mgr Wiesława Górka.
Nauczyciel dyplomowany. Wyksztalcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym (wychowanie przedszkolne, wczesnoszkolna edukacja zintegrowana). Studia podyplomowe "Organizacja i zarządzanie w oświacie.

Nauczyciel - mgr Edyta Bogacz.
Nauczyciel dyplomowany. Wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym (wychowanie przedszkolne, nauczanie początkowe). Studia podyplomowe "Biomechanika w korekcji wad postawy ciała". Kurs kwalifikacyjny "Pedagogika M. Montessorü".

Nauczyciel - mgr Monika Kurek.
Nauczyciel dyplomowany. Wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym (wychowanie przedszkolne, nauczanie początkowe). Kurs kwalifikacyjny "
Pedagogika M. Montessorü".

Nauczyciel - mgr Joanna Łamacz.
Nauczyciel kontraktowy. Wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym (wychowanie przedszkolne, kształcenie wczesnoszkolne).

Nauczyciel - mgr Maria Zych.
Nauczyciel dyplomowany. Wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym (edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne) Terapia specyficznych trudności w uczeniu się.

Nauczyciel - mgr Barbara Polinkiewicz.
Nauczyciel dyplomowany. Wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym (wychowanie przedszkolne, kształcenie wczesnoszkolne).

Nauczyciel - mgr Agnieszka Zabijak.
Nauczyciel dyplomowany. Wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym (wychowanie przedszkolne). Studia podyplomowe "Informatyka dla nauczycieli".

Nauczyciel - mgr Danuta Zbożeń.
Nauczyciel mianowany. Wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym (wychowanie przedszkolne, kształcenie wczesnoszkolne).

   Wszyscy nauczyciele systematycznie dokształcają się i wzbogacają swoje umiejętności podczas różnorodnych kursów, warsztatów i szkoleń, aby zapewnić jak najlepszą i fachową opieke dla dzieci.