Witamy

 

"MI� USZATEK" - to przedszkole w kt�rym
malutki cz�owiek zaczyna odkrywa�,
 a nast�pnie rozwija� swoje talenty.


 

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2
Z GRUP� ��OBKOW� IM. MISIA USZATKA
W STRZEGOMIU

tel (fax) 074 649 12 40
e-mail: przed.nr2@poczta.fm
strona internetowa: www.przedszkole.strzegom.net